پنجشنبه، ۱۴۰۲/۰۳/۱۱

office@sitt.ir

۰۲۱-۴۲۶۰۹۰۰۰

معاونت ارزیابی شرکت خدمات و پشتیبانی توسعه تعاون بر اساس دستورالعمل های ابلاغی از سوی بانک توسعه تعاون اقدام به ارزیابی کلیه اموال منقول و غیرمنقول ترهینی مشتریان بانک توسعه تعاون از قبیل اموال عمرانی، کشاورزی، صنعتی و وسائط نقلیه در کلیه سطوح توسط کارشناسان منتخب دادگستری در سطح کشور می نماید. در این فرآیند بانک توسعه تعاون به عنوان ذینفع، کلیه مدارک مورد نیاز جهت ارزیابی اموال را از متقاضیان اخذ و بر اساس مکاتبات از پیش تعیین شده به این معاونت منعکس می نماید؛ معاونت ارزیابی نیز حسب درخواست استان ها و موقعیت جغرافیایی ملک، کارشناس رسمی دادگستری مربوطه را معرفی نموده و پس از بازدید ملک، گزارش کارشناسی ضمن تأیید این اداره و اخذ هزینه ها به استان مربوطه ارسال می گردد؛ قابل ذکر است با توجه به اینکه این معاونت از کارشناسان رسمی منتخب دادگستری و کادر پرسنلی مجرب بهره می برد، کلیه گزارش های کارشناسی برای بانک با دقت و وحدت رویه صورت می پذیرد که این رویکرد تأثیر قابل توجهی در شفافیت اموال ارائه شده توسط متقاضیان بانک و جلوگیری از ضرر و زیان بانک ناشی از ترهین وثایق نامطلوب مربوطه دارد.