پنجشنبه، ۱۴۰۲/۰۳/۱۱

office@sitt.ir

۰۲۱-۴۲۶۰۹۰۰۰

اعضای هیأت مدیره

سعید تاجداری

رئیس هیأت مدیره

شماره تماس: 02142609000
دورنگار: 02166971932

آرمین معصومی

مدیر عامل

شماره تماس: 02142609000
دورنگار: 02166971932

جعفر بارگیران

نایب رئیس هیأت مدیره

شماره تماس: 02142609000
دورنگار: 02166971932