پنجشنبه، ۱۴۰۲/۰۳/۱۱

office@sitt.ir

۰۲۱-۴۲۶۰۹۰۰۰

شرکت خدمات و پشتیبانی توسعه تعاون بر اساس اعلام نیاز از طرف بانک توسعه تعاون اقدام به جذب و استخدام نیروی انسانی برای ساختمان های ستادی و مدیریت شعب استان های این بانک در سراسر کشور می نماید؛ از جمله اقدامات اداره سرمایه انسانی شرکت در این راستا می توان به جمع آوری کارکرد ماهانه پرسنل و تحویل به اداره مالی جهت محاسبه حقوق و اعلام تسویه حساب کارکنان به اداره مالی؛ ارائه گزارشات آماری و تعدادی به مدیریت و هیأت مدیره شرکت و تمام واحدها، ادارات ستادی و مدیریت شعب استان ها و هماهنگی با واحدهای مربوطه جهت ارائه تسهیلات به پرسنل شرکتی و جمع آوری ارزشیابی دوره ای از مدیران جهت بررسی و ارتقاء شغلی پرسنل اشاره نمود.