پنجشنبه، ۱۳۹۹/۱۲/۱۴

office@sitt.ir

۰۲۱-۴۲۶۰۹۰۰۰

انجام کلیه امور پولرسانی به شعب بانک توسعه تعاون

شرکت خدمات و پشتیبانی توسعه تعاون در راستای وظایف محوله و با دارا بودن تمامی مجوز های لازم و احراز صلاحیت های تخصصی از نهادهای امنیتی و پولی مالی، تمامی مراحل چرخه پولرسانی به شعب بانک توسعه تعاون را انجام می دهد.

-تأمین خودروهای پولرسان به شعب بانک توسعه تعاون.

-جذب و نگه داشت منابع انسانی مرتبط از جمله نیروهای حراست و راننده تخصصی در حوزه پولرسانی.