پنجشنبه، ۱۴۰۲/۰۳/۱۱

office@sitt.ir

۰۲۱-۴۲۶۰۹۰۰۰

شرکت خدمات و پشتیبانی توسعه تعاون با جذب و هدایت نیروهای متخصص در حوزه های مرتبط مهندسی و با دارا بودن مجوزها و گواهینامه های لازم از نهادهای ذیربط، تمامی امور مرتبط با نگه داشت ابنیه ستادی بانک توسعه تعاون را انجام می دهد؛ در این حوزه بعد از ارائه درخواست از طرف ارکان بانک، اقدام به برنامه ریزی و تأمین مصالح و متخصصین مورد نیاز شده و در سریع ترین زمان اقدام لازم به عمل می آید. از جمله اقدامات در این راستا می توان به بهسازی تمامی ساختمان های ستادی بانک توسعه تعاون؛ همچنین انجام کلیه امور تأسیساتی مورد نیاز ساختمان های ستادی این بانک اشاره نمود.