پنجشنبه، ۱۴۰۲/۰۳/۱۱

office@sitt.ir

۰۲۱-۴۲۶۰۹۰۰۰

شرکت خدمات و پشتیبانی توسعه تعاون با دارا بودن کادری از پرسنل متخصص و مجرب در راستای وظایف محوله از جمله تسهیل گری در عملکرد بانک توسعه تعاون، تمامی امور تخصصی مهندسی و پشتیبانی بانک مذکور را با نظارت مستمر انجام می دهد؛ که در این راستا می تون به تعمیر، نگه داری و بهسازی ساختمان های ستادی بانک توسعه تعاون؛ انجام کلیه امور مرتبط با پولرسانی شعب بانک توسعه تعاون؛ تأمین تمامی اقلام رفاهی کارکنان ذیربط در سراسر کشور اعم از توزیع بن کارت و تهیه البسه پرسنل بانک توسعه تعاون و راه اندازی و مدیریت اتوماسیون تغذیه روزانه کارکنان بانک توسعه تعاون.