چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۲۶

office@sitt.ir

۰۲۱-۴۲۶۰۹۰۰۰

امضاء تفاهم نامه همکاری سه جانبه میان بانک توسعه تعاون، شرکت کارگزاری بیمه پوشش و شرکت خدمات و پشتیبانی توسعه تعاون

طی نشستی به میزبانی شرکت خدمات و پشتیبانی توسعه تعاون، تفاهم نامه ی همکاری سه جانبه ای میان این شرکت، بانک توسعه تعاون و شرکت کارگزاری بیمه پوشش (نهاد تخصصی بیمه گزاری بانک توسعه تعاون) در جهت ایجاد هم افزایی هر چه بیشتر میان ارکان بانک توسعه تعاون در موضوع ارزیابی اموال منقول و غیر منقول و بیمه ی مرهونات امضاء شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات و پشتیبانی توسعه تعاون، در این جلسه که با حضور احمد محمدی مدیر استان ها و امور شعب بانک توسعه تعاون، ناصر شاهسونی رئیس هیأت مدیره ی  شرکت کارگزاری بیمه پوشش و اکبر نجفی مدیرعامل این شرکت و همچنین سعید تاجداری رئیس هیأت مدیره و احمد مرآتی دبیر و عضو هیأت مدیره ی شرکت خدمات و پشتیبانی توسعه تعاون، همچنین سید اکبر فتاحی معاون مدیرعامل در ارزیابی اموال این شرکت؛ در محل شرکت خدمات و پشتیبانی توسعه تعاون تشکیل گردید، ضمن طرح و بررسی انواع فرصت ها و تهدیدهای پیش روی مجموعه در حوزه ی ارزیابی اموال منقول و غیر منقول و امور بیمه ای مربوط به مرهونات بانک، تفاهمنامه ای در این راستا به امضاء طرفین رسید. از نکات حائز اهمیت این نشست این بود که مقرر شد 10 درصد از درآمد ارزیابی اموال منقول و غیر منقول و 10 درصد نیز از درآمد بیمه اموال ترهینی به صورت درآمد غیر مشاع به شعب مربوطه اختصاص یابد.

در این جلسه تمامی حضار ضمن تأکید بر اهمیت موضوع ارزیابی اموال منقول و غیر منقول و امور بیمه ای مربوط به آن، امضاء این تفاهم نامه را گامی مهم در جهت تکامل زنجیره ارزش میان ارکان بانک توسعه تعاون و شرکت های تابعه و بهبود شاخص های کیفی خدمات و سودآوری هر چه بیشتر ارکان این بانک قلمداد کردند.
بر اساس این تفاهم شرکت های خدمات و پشتیبانی توسعه تعاون و کارگزاری بیمه پوشش، با درخواست ارزیابی و بیمه اموال معرفی شده از سوی مشتریان بانک؛ بصورت متمرکز اقدام به ارزیابی اموال از طریق کارشناسان رسمی دادگستری و ارزیابان خبره و نهایتاً بیمه اموال ترهینی خواهند نمود. این اقدام باعث استفاده حداکثری از ظرفیت های شرکت های تابعه بانک شده و با هدف کاهش ریسک های مترتب بر فرآیند ارزیابی به لحاظ صحت و دقت ارزش گذاری و فرآیند بیمه مرهونات با بهترین نرخ و پوشش (متناسب با وثایق و تسهیلات پرداختی بانک) و به منظور تسهیل در فرآیند های مذکور طراحی شده است.
شایان ذکر است، درآمد غیرمشاعی که برای شعب بانک در نظر گرفته شده، شاخصه مهم و حائز اهمیت این تفاهم نامه می باشد که در اجرای مصوبات هیأت مدیره بانک متبوع اجرایی گردیده است.