مسیر توسعه، تعاون است.

هفته تعاون گرامی باد.

#تعاون-برای جهش-تولید

شرکت خدمات و پشتیبانی توسعه تعاون (سهامی خاص) در سال 1388 در راستای بهبود اثربخشی اهداف توسعه ای منابع مالی و انسانی، در جهت کسب درآمد با اهداف استقلال مالی و سودآوری، تأمین نیازهای ضروری و اساسی بانک توسعه تعاون متناسب با مأموریت های محوله تشکیل گردید.

سرمایه شرکت خدمات و پشتیبانی توسعه تعاون افزایش می یابد

یکشنبه، ۱۴۰۰/۰۷/۰۴

افزایش سرمایه شرکت خدمات و پشتیبانی توسعه تعاون از اولویت های بانک...

ادامه مطلب