جمعه، ۱۳۹۹/۰۸/۰۹

office@sitt.ir

tel:۰۲۱-۴۲۶۰۹۰۰۰

مسیر توسعه، تعاون است.

هفته تعاون گرامی باد.

#تعاون-برای جهش-تولید
شرکت خدمات و پشتیبانی توسعه تعاون در سال 1388 با سرمایه 1.000.000.000 ریال و متعاقبا افزایش به 5.000.000.000 ریال در راستای بهبود اثربخشی اهداف توسعه ای منابع مالی و انسانی، در جهت کسب درآمد با اهداف استقلال مالی و سود آوری تأمین نیازهای ضروری و اساسی بانک توسعه تعاون و شبکه بانکی کشور متناسب با مأموریت های محوله تشکیل گردید.

اخبار

تسهیلات بانک توسعه تعاون موجب ارتقای سطح کسب‌وکار در مناطق روستایی گردیده است

یکشنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۲۷

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نقش مؤثر تسهیلات بانک توسعه تعاون در ارتقای...

ادامه مطلب

ارزیابی عملکرد واحدهای بانک توسعه تعاون باهدف ارتقای کارآمدی صورت می‌پذیرد

یکشنبه، ۱۳۹۹/۰۷/۲۷

معاون برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات بانک توسعه تعاون ارزیابی واحدهای ستادی و صف بانک را در راستای ارتقای کارآمدی عنوان...

ادامه مطلب