پنجشنبه، ۱۴۰۲/۰۳/۱۱

office@sitt.ir

۰۲۱-۴۲۶۰۹۰۰۰

تاریخچه

شرکت خدمات و پشتیبانی توسعه تعاون (سهامی خاص) در سال 1388 در راستای بهبود اثربخشی اهداف توسعه ای منابع مالی و انسانی، در جهت کسب درآمد با اهداف استقلال مالی و سودآوری، تأمین نیازهای ضروری و اساسی بانک توسعه تعاون متناسب با مأموریت های محوله تشکیل گردید.

اهداف

 •  ارتقاء ظرفیت و کیفیت خدمات
 • حفظ و توسعه منابع درآمدی ادارات درآمدساز به جهت تحقق سودپایدار
 • اصلاحات ساختاری و تسهیل فرآیندهای داخلی
 • ارتقاء نظام جذب، انباشت و کنترل سرمایه انسانی
 • بهبود بهره‌وری و توسعه کیفی کارکنان
 • بهبود تعاملات با بانک متبوع و سایر ذی‌نفعان
 • توسعه و بهبود نرم افزاری ادارات مطابق با دانش روز
 • ارتقاء سطح عملکرد مشارکتی و تقویت روحیه سازمانی کارکنان
 • بهبود نظام ارزشیابی عملکرد

مأموریت

مأموریت شرکت خدمات و پشتیبانی توسعه تعاون، ارائه خدمت در چارچوب اساسنامه و تأمین نیاز بانک توسعه تعاون است و اهم فعالیت های شرکت به جهت حسن انجام مأموریت، مطابق ماده(2) اساسنامه و به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1393/6/15 و مجوز شماره 93/0043501 مورخ 1393/10/29 پلیس پیشگیری تهران بزرگ و همچنین مجوز بانک مرکزی طی نامه شماره 178675 به تاریخ 1393/07/01 با موضوع ارائه خدمت، محدود به بانک توسعه تعاون به شرح زیر است:

 • انجام و ارائه کلیه خدمات پشتیبانی، تدارکاتی و اداری به سازمانها، موسسات، بانکها، شرکتها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.
 • انجام و ارائه خدمات فنی در امور نگهداری، تعمیر و بازسازی ابنیه و ساختمانها.
 • ارائه خدمات مدیریتی از قبیل مشاوره مدیریتی، مطالعه و اجرای طرحهای مختلف بخصوص طرحهای مربوط به موضوع شرکت.
 • ارائه خدمات تحقیقاتی و پژوهشی در زمینه ارتقاء و بهبود کیفیت روشها، ارائه و اجرای طرحهای نوین در قالب سیستمهای مختلف و تدوین ساختار سازمانی مناسب جهت مؤسسات و شرکتها.
 • برگزاری همایشها، کنفرانسها، سمینارها و شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی.
 • اخذ وام و تسهیلات مالی و اعتباری اعم از ارزی و ریالی از کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی و دولتی و اخذ ضمانتنامه.
 • تأسیس شرکتهای جدید و مشارکت در شرکتها و مؤسسات موجود.
 • انجام امور مربوط به واردات و صادرات کلیه کارهای مجاز بازرگانی و ترخیص کالا از گمرک و اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی.
 • شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی.
 • انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی.
 • تهیه و تأمین امکانات و تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی.